Ban điều hành

Cô Xuyến điều hành dự án Cùng Nhau Vượt Khó và dự án Đồng Hành

Sau Cô Xuyến khởi nghiệp là giáo viên, credential teacher. Sau đó cô học Điện toán, làm việc cho Phòng Nghiên cứu Bell. Sau Bell cô về làm cho Siemens. Sau đó cô Xuyến học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và quay lại làm ngành giáo dục. Cô là người khởi động website concuame.com đưa thông tin can thiệp, tư vấn từ các chuyên gia tại Hoa Kỳ cho Cộng đồng phụ huynh có con/em Tự kỷ tại Việt Nam. Cô Xuyến là người đưa các dịch vụ test thẩm định Tự kỷ nhà nghề từ California về Sài gòn, Hà nội và hỗ trợ chuyên môn cho Trường Ban Mai (kế hoạch 5 năm lần 1) và Trung tâm Nhân Văn (kế hoạch 5 năm lần 2).

Xuyến học Cử nhân ĐH California, San Jose, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ĐH Wales, England. Cô Xuyến khởi nghiệp là giáo viên cấp I, credentialed multiple-subject.

 

Ông Phi phụ trách mảng giáo dục đặc biệt, điều hành nhóm giáo dục đặc biệt.

Ông là adjuct professor, giảng viên đại học, làm việc cho Bộ giáo dục California, là người soạn chương trình can thiệp và điều hành chuyên môn cho Trung Tâm Nhân Văn (www.ttnv.org).

Ông Phi học Cử nhân tại ĐH California, Berkeley, Thạc sĩ tại ĐH Tư Thục Santa Clara, California, và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH California, San Jose. Ông Phi theo học Hậu-thạc sĩ ngành Đàm phán Kinh doanh Quốc tế, Kỹ năng Giao tiếp, Giáo dục đặc biệt, Quản trị giáo dục và Can thiệp hành vị Ông Phi khởi đầu là giáo viên cấp I. Ông Phi là thành viên (professorship) của Hiệp hội Giáo dục đặc biệt Hoa Kỳ, thành viên của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ.

 

Cô Tường Anh phụ trách chương trình thẩm định và can thiệp, điều hành nhóm các chuyên gia tự kỷ.

Cô Tường Anh có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ tự kỷ, là Chuyên gia Tự kỷ cho bệnh viện tư, Weschester, New York, Chuyên gia Tự kỷ cho Phòng Giáo dục Santa Clara, tiểu bang California, và hiện là Chuyên gia Tự kỷ cho Học khu East Side Union School District, tiểu bang California.

 

Bệnh nhân của cô gồm nhóm trẻ đủ mọi lứa tuổi. Các em có thể chỉ nói ngọng, hay cà lăm. Có em học từ vựng chậm hơn bạn bè. Có em thiếu hay không có khả năng sử dụng ngôn ngữ để trao đổi tư tưởng. Có em thiếu hay không có khả năng giao tế xã hội. Có em câm điếc. Có em vì tai nạn hay bẩm sinh khiến phần não chịu trách nhiệm về ngôn ngữ hay giao tế bị ảnh hưởng. Có em vì não không hoàn hảo nên yếu khả năng nuốt. Cô cũng làm việc với trẻ em có các hội chứng Thiếu Chú Ý, Thiếu Chú Ý Năng Động, Rối Loạn Khả Năng Thẩm Định Âm Thanh, Asperger, Down Syndrome, Chậm Trí… Cô Tường Anh đã giúp nhiều trẻ TK có được cuộc sống hòa nhập qua chương trình can thiệp, giáo dục giới tính, dạy kỹ năng sống và huấn nghệ hợp lý.

 

Bằng hành nghề của cô Tường Anh được gọi là Clinical or Rehabilitation Credential (Lâm sàng), được bộ Giáo dục Tiểu Bang California cấp. Bằng này cho phép cô cung cấp những dịch vụ chữa trị hay phục hồi khả năng ngôn ngữ cho trẻ tuổi từ nhà trẻ đến lớp 12, và cả những lớp được thiết lập đặc biệt cho người trưởng thành. Theo luật tiểu bang mỗi 5 năm cô Anh phải tu nghiệp 150 giờ để được hành nghề tại California.

 

Do thiên khiếu sư phạm và khả năng song ngữ, cô Tường Anh thường xuyên được mời đi cố vấn cho các ca TK đặc biệt hay điển hình, đi giảng dạy, huấn luyện chuyên gia TK bản xứ (Hoa Kỳ) cách làm việc với trẻ TK gốc Á châu. Nhờ đó trình độ, kinh nghiệm và kiến thức của cô vượt trội. Cô là người giúp ConCủaMẹ đào tạo chuyên gia TK song ngữ thế hệ 2. Cô cũng là người khai sinh/triển khai chương trình Hạt sen trời Tây: chương trình bất vụ lợi, tổ chức các buổi sinh hoạt hòa nhập cho trẻ TK/không TK với sự trợ giúp của các học khu giáo dục miền Bắc California.

 

Ban điều hành chịu trách nhiệm báo cáo phương thức, chương trình, nội quy... lên Hội đồng cố vấn, gồm các giới chức giáo dục, bác sĩ, chuyên gia, giáo sư, phụ huynh trong ngành Giáo dục, Giáo dục đặc biệt.