Rối loạn khả năng bày tỏ

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Tác giả: Ann Lodgdon, About.com
Dịch thuật: Nguyễn Tường Anh

Nguyễn Tường Anh, Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Trị Liệu, ConCủaMẹ.com 

 

Định nghĩa:

Rối loạn khả năng bày tỏ (KNBT) là một khuyết tậ học tập ảnh hưởng đến quá trình bày tỏ tư tưởng dùng lời nói, hay đôi khi chữ viết. Loại rối loạn này liên quan đến khó khăn trong những trung tâm thẩm định ngôn ngữ của não. Những rối loạn khả năng bày tỏ có thể là hậu quả của di truyền hay có thể do chấn thương não hoặc tai biến mạch máu não.

 

Biểu hiện

Những ai gặp rối loạn KNBT có thể hiểu những gì người khác nói với mình, hiểu những gì viết xuống, nhưng gặp khó khăn nặng để bày tỏ ý kiến. Họ gặp khó khăn với trí suy luận và sự liên hệ giữa từ ngữ và ý nghĩa mà chúng biểu hiện. Một số người cũng có khó khăn về phát âm.

 

Một số học sinh có rối loạn KNBT có thể cũng còn gặp khó khăn với khả năng tiếp thu ngôn ngữ.

 

Phương cách điều trị

Chẩn đoán có thể cung cấp thông tin hầu trợ giúp giáo viên thiết lập phương án hữu hiệu. Phương án thường sử dụng chú trọng trên ngôn ngữ trị liệu để thăng tiến những ý niệm quan trọng cần thiết cho khả năng truyền thông. Phát triển từ vựng, luyện và tập dùng ngôn ngữ trong những tình thế xã hội thường là các phương pháp trị liệu hữu dụng.

 

Học sinh có khuyết tật truyền thông nghiêm trọng có thể cần những phương thức giảng dậy được thiết kế đặc biệt trong hồ sơ Giáo Dục Cá Nhân. Những khuyết tật trong thẩm định ngôn ngữ còn có thể liên hệ đến rối loạn  mù chữ và tự kỷ.

 

Những lầm hiểu

Những em có rối loạn KNBT có vẻ như kém khả năng so với những gì họ thực sự có thể chỉ vì các em không thể diễn tả chính mình một cách hiệu quả. Trừ một số trường hợp hiếm, tầm hiểu biết của các em về ngôn ngữ và những môn học trong trường lớp thường cũng phát triển tốt như những bạn bè cùng tuổi.

 

Khám thẩm định

Những bài thẩm định về tiếng nói và ngôn ngữ cũng như bài viết mẫu có thể được sử dụng để chẩn định loại khó khăn nào đang ảnh hưởng đến kỹ năng truyền thông của một học sinh. Qua việc quan sát, phân tích bài vở của học sinh, thẩm định trí hiểu, và thẩm định khả năng tâm vận động, các chuyên viên ngôn ngữ trị liệu và giáo viên có thể thiết kế phương thức chữa trị cho từng cá nhân cũng như chương trình học văn hóa để giúp cá nhân ấy học tập.

 

Khi phụ huynh quan ngại

Nếu bạn nghĩ rằng chính bạn hay con em có rối loạn KNBT và có thể có khuyết tật học tập nên cần đến giáo dục đặc biệt, hãy lien hệ với hiệu trưởng trường hoặc vị cố vấn hầu có thông tin làm thế  nào để yêu cầu khám thẩm định. Với những học sinh ở cao đẳng hay các chương trình huấn nghệ, văn phòng cố vấn tại đó có thể trợ giúp trong quá trình tìm nguồn hỗ trợ hầu bảo đảm sự thành công của các em. Những học sinh có KNBT và các khuyết tật học tập khác cũng cần phát triển kỹ năng tự hỗ trợ.

[Chú thích của người dịch: Những bước hỗ trợ của học đường nói trên có thể chưa có tại Việt Nam.]

 

ConCuaMe.com