Mục tiêu

Attention: open in a new window. PrintE-mail

Cập nhật cho các mục tiêu đặt ra cho năm 2009 

 • Lập ra diễn đàn để phụ huynh đăng ký và hỏi/đáp với chuyên gia (miễn phí). [đã làm xong 100%]
 • Tạo mẫu hồ sơ bệnh lý để phụ huynh điền và lưu trữ cho các em nhằm tiện lợi cho việc theo dõi và điều trị . Mỗi phụ huynh sẽ hoàn toàn kiểm soát hồ sơ riêng tư của mình (miễn phí). [chỉ làm được 50%, dành cho các trẻ được thẩm định]
 • Chia sẻ với phụ huynh bài vở, cách điều trị, tài liệu... đang được sử dụng (miễn phí). [đã làm xong 100%]
 • Giúp phụ huynh dịch những phần sách/tài liệu cần thiết (miễn phí, nếu không vi phạm bản quyền tác giả). [không làm được]

Trong tương lai gần chúng tôi muốn đạt được những mục tiêu sau:

 • Hợp tác với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong nước, những ai quan tâm tới giáo dục, giáo dục đặc biệt.
 • Gặp gỡ trẻ TK ở Việt Nam để thẩm định và lên chương trình can thiệp.
 • Đào tạo cho phụ huynh và cô giáo tại Việt Nam qua hội thảo và lớp học.
 • Gửi chuyên gia về điều trị, can thiệp trực tiếp có tính dài hạn.
 • Phối hợp lập trung tâm điều trị tại Việt Nam.
 • Giúp, phối hợp đào tạo giáo viên, sinh viên ngành giáo dục đặc biệt.
 • Bài vở online để phụ huynh, giáo viên cùng chuyên gia giảng dạy kỹ năng, văn và toán cho các bé, nhất là các bé Asperger.