Asperger

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Lisa Jo Rudy, autism.about.com
Nguyễn Tường Anh lược dịch

Nguyễn Tường Anh, Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Trị Liệu, ConCủaMẹ.com

LỊCH SỬ:

Hans Asperger là chuyên viên tâm lý trẻ em, sống ở thành Vienne. Ông Asperger chữa trị một số em trai và thấy các em có những đặc điểm chậm phát triển giống nhau. Một mặt, các em rất thong minh với khả năng ngôn ngữ bình thường. Mặt khác, các em có những biểu hiện giống tự kỷ. Ông Asperger đã thành lập bảng thẩm định với mô tả về hội chứng này, và lấy họ của mình đặt cho hội chứng: Asperger syndrome.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến, công trình của Asperger gần như biến mất nhiều năm. Khi tái xuất hiện ở cuối thập niên 80, công trình này được chú ý rất nhiều. Ngày nay, hội chứng Asperger có thể thấy trên tin tức gần như mỗi ngày.

 

MIÊU TẢ VỀ HỘI CHỨNG ASPERGER

Thế nào là có hội chứng Asperger? Rõ rang, từ khi nhiều người thành công có vẻ như mang hội chứng này (Dan Ackroyd đã tuyên bố với truyền thong ông mang hội chứng Asperger, và người ta đồn rằng Bill Gates có lẽ cũng thế), đây không phải là khuyết tật cổ điển. Thực ra, nhiều sử gia tin rằng Einstein, Mozart, và Alan Turing (người sang chế chiếc computer đầu tiên) có thể mang hội chứng Asperger.

 

Những người mang hội chứng Asperger đều có cùng những tính cách khiến khả năng giao tế của họ trở nên khó khăn. Nhiều người Asperger bị ăn hiếp, bị trêu chọc khi còn bé. Đối với bạn khác phái, họ có vẻ kỳ dị. Tại trường lớp, hãng xưởng, hay những nơi khác, họ gặp khó khăn với những chi tiết ẩn về trong giao tế xã hội.

 

Dịch Vụ Của Hội Chứng Asperger Cambridge (CLASS), một tổ chức tại Anh vẫn làm việc với những người Asperger trưởng thành, đã thiết lập một bảng gồm 10 câu hỏi để trợ giúp việc tự thẩm định hội chứng này. Nếu bạn trả lời “có” đối với một số hay phần lớn những câu hỏi này, có lẽ bạn nên tìm hiểu thêm chi tiết:

 

  • Những tình thế xã hội có vẻ khó hiểu đối với tôi.
  • Tôi thấy việc trò chuyện thật khó khăn.
  • Tôi không thích viết truyện tưởng tượng.
  • Tôi rất giỏi về nhận xét chi tiết và những thông tin xác thực.
  • Tôi thấy việc hiểu điều người khác nghĩ hay cảm thấy là khó khăn.
  • Tôi có thể tập trung vào một số việc nhất định trong một thời gian khá dài.
  • Người khác thường cho là tôi thô lỗ mặc dù tôi không hề cố ý như thế.
  • Tôi có những sở thích dù hạn hẹp nhưng mạnh mẽ và không bình thường.
  • Có một số việc tôi hay lập lại một cách cứng nhắc.
  • Đối với tôi, việc kết bạn thật là khó khăn.

 

Nếu trả lời có đối với nhiều câu nói trên cho trường hợp của chính bạn hay một người than nào đó, bạn có thể đối diện với hội chứng Asperger. Với một số thiếu niên và người trưởng thành, đây là một lần thở phào: bạn đã tìm ra tên cho một số vấn nạn đã từng làm bạn hay người than nào đó cả đời. Và điều đó cũng mở ra cánh cửa đến với những hỗ trợ, chữa trị, và đến với cộng đồng.

 

Những không có bó buộc nào để thực hiện bất kỳ điều gì đối với hội chứng Asperger. Trong thực tế, nhiều người trưởng thành thấy hội chứng Asperger là điều đáng hãnh diện. Những người này đặc biệt, và thường là những cá nhân thành công. Hơn nữa, họ là… chính họ.

 

ConCuaMe.com