Mục tiêu 2020

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Bắt đầu từ 2014, chúng tôi xây dựng chương trình Sống tự lập cho Người TK Trưởng thành tại Q2, rồi Khu vực Chu Văn An, Q Bình Thạnh, Sài gòn. Chương trình đi qua nhiều giai đoạn, từ tự lập cho tới can thiệp giới tính, sinh hoạt cộng đồng, dạy nghề...