Mục tiêu 2016

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Vào cuối năm 2016, CCM hoàn tất mục tiêu 5 năm lần I, trễ tiến độ 1 năm so với dự đoán ban đầu. Chúng tôi mất gần một năm để tìm đối tác tại Việt Nam để mở Trường, tuân thủ các điều khoản chặt chẽ và khoa học của ngành gddb theo tiêu chuẩn tại California. Vào năm 2011, Trường Ban Mai tại D2, Q Bình Thạnh, Sài gòn ra đời với sự hỗ trợ, điều hành chuyên môn của CCM.

Vào cuối năm 2016, chúng tôi chuyển đổi, nâng cấp Trường Ban Mai thành Trung tâm Nhân Văn @ Chu Văn An, Q Bình Thạnh, Sài gòn với các tiêu chuẩn cao hơn về cơ sở vật chất, kết hợp nhiều hơn về các chương trình hòa nhập.