Tuyển giáo viên

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Văn, www.ttnv.org

Chức danh/vị trí: Tuyển giáo viên dạy trẻ Tự kỷ, Chậm phát triển, Chậm phát triển ngôn ngữ, Can thiệp hành vi và Chương trình sống tự lập, dạy nghề cho Người Tự kỷ Trưởng thành

Số lượng tuyển: 2 người

Coi chi tiết tại đây.