Cô Xuyến ghé thăm Ban Mai

Cô Xuyến, giám đốc điều hành CCM, ghé thăm Ban Mai sáng CN, 29/11/2015.