Tuyển giáo viên

Tuyển giáo viên dạy trẻ Tự kỷ, Chậm phát triển, Chậm phát triển ngôn ngữ, Can thiệp hành vi và Chương trình sống tự lập, dạy nghề cho Người Tự kỷ Trưởng thành.

Xin các bạn coi chi tiết tại đây.

 

 

Nếu bạn không sợ stress, ham học hỏi, có thể làm việc nhóm và muốn sát cánh với các chuyên gia CCM can thiệp cho các em TK, chúng tôi muốn gặp bạn.