Khóa học Phát triển và Can thiệp Ngôn ngữ 11/30/2013

Nội dung khóa học Phát triển và Can thiệp Ngôn ngữ 11/30/2013

 

Đây là lớp học cho các phụ huynh có con chậm phát triển ngôn ngữ, rối loạn ngôn ngữ, chậm nói, và các khó khăn khác về giao tiếp, ngôn ngữ, tiếng nói…

Xem chi tiết tại đây