CCM làm việc tại Ban Mai

Cô Tường Anh, Ngôn ngữ trị liệu Bộ giáo dục California làm việc với các học sinh Ban Mai, 22/6/2013.