Lớp hè 2013

Thời gian: Nguyên ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 6, 2013. Học từ 8h - 11:30, sau đó nghỉ trưa và tiếp tục từ 13:30 – 16:00
Địa điểm: Trường Ban Mai, Bình Thạnh, tp HCM

Diễn giả: Nguyễn Phi, Adjunct Professor / Dept of Edu., California, Thành viên Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ
Đối tượng: Phụ huynh có con Tự kỷ, hoặc tăng động kém chú ý

Xin quý phụ huynh coi chi tiết tại đây