Thống kê về TK

Tên tôi là Libie Motchan, sinh viên đại học Mỹ đang làm nghiên cứu tại Việt Nam về chứng tự kỷ. Các kết quả của khảo sát này sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác, ngoài mục đích dành cho nghiên cứu của tôi.


Mong được quý phụ huynh giúp tôi làm nghiên cứu bằng cách vào đường truyền này: http://www.concuame.com/survey/index.php?sid=19891&lang=en

 

Trân trọng cảm ơn