Cập nhật về Theory of mind / Khả năng đóng vai

Các nhà nghiên cứu của Đại học Cal Tech vừa đưa ra một nghiên cứu lý thú về trẻ TK. Các giáo viên gdđb và chuyên gia TK từ lâu đã biết về các vấn đề này, và nay thì đã được kiểm chứng một cách khoa học.

Chúng tôi sẽ tóm tắt lại nghiên cứu này để bạn đọc dễ hiểu, và sẽ cho các bạn biết CCM đang áp dụng ra sao.

 

Bấm vào đây để đọc tiếp