Ngôn ngữ không chỉ là lời nói

Người ta đã nhầm lẫn việc không nói được với không có ngôn ngữ. Một văn bản cách đây 20 năm tại Hoa Kỳ đã có các dòng chữ sau: "có nhiều người, ở mọi tầng thông minh khác nhau, không có khả năng nói. Chúng ta cần phân biệt việc không có khả năng suy ngẫm, khả năng hiểu với khả năng diễn đạt. Người ta đánh đồng 'không nói được' với 'không có ngôn ngữ' và 'kém thông minh'".

Đọc toàn bài tại đây.