Ban Mai dạy giao tế

Kính mời quý phụ huynh coi một đoạn video giới thiệu cách Ban Mai dạy Giao tế trong mục tiêu Giới tính / Kỹ năng sống.

Video trích đoạn bài học cho nhóm học sinh độ tuổi thiếu niên tại Ban Mai.