Sống tự lập

Sống tự lập là kỹ năng quan trọng cho người Tự kỷ trưởng thành. Một trong những bài dạy cụ thể về Sống Tự Lập có các mục tiêu sau.

150101: Sử dụng điện thoại với các từ cần thiết khi nguy cấp
150102: Nói rõ ràng
150103: Trả lời đt
150104: Nói chuyện trên đt
150105: Phép sử dụng điện thoại
150106: Dùng đt di động
150107: Dùng đt bàn
150110: Báo cáo trường hợp nguy hiểm

Mời quý vị coi video của một học sinh tại Ban Mai được trường đưa đi thực hành kỹ năng đi mua sắm tại siêu thị vào tháng 10 năm 2011... Coi chi tiết tại đây.