Cô Maud tới Ban Mai

Vào thứ sáu ngày 7 tháng 10, cô Maud tới thăm trường Ban Mai. Cô sẽ hợp tác với trường trong việc theo dõi học sinh, cố vấn / góp ý  cho giáo viên. Cô Maud được đào tạo ngành tâm lý và sức khỏe cho trẻ, từng làm việc với trẻ TK / giáo dục đặc biệt tại Canada. Nay cô Maud về Việt Nam và được đồng nghiệp giới thiệu tới Ban Mai để hợp tác làm việc.

Thank you, Maud, for your support and dedication. We are looking forward to working with you.