Hoạt động tháng tới

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

CCM chuẩn bị gửi chuyên gia từ California về Trường Ban Mai cho các hoạt động sau đây

- Thẩm định, theo dõi, đánh giá trực tiếp cho học sinh

- Chỉnh bài học cho học sinh dựa trên video quan sát tháng 8

- Bổ sung học cụ, bài học cho Thư viện của trường

- Họp 1-1 với phụ huynh

-  Bổ sung thẻ ngôn ngữ cho môn Can thiệp/Phát triển ngôn ngữ

- Tổ chức hội thảo về hành vi và giao tiếp của trẻ TK

 

Rất mong được gặp quý phụ huynh tại Việt Nam