Hình PAXT mới

CCM vừa tải lên các hình PAXT mới như đạp xe đạp, tắm bồn, xối cầu, mở/đóng cửa, hình các nhạc cụ...

Xin quý phụ huynh và thầy, cô giáo vào trang concuame.com/paxt để coi chi tiết và tải về sử dụng.

CCM xin cảm ơn các em khuyết tật đã cộng tác vẽ những hình PAXT cho các em TK sử dụng. 

CCM xin cảm ơn Trường Ban Mai hỗ trợ phát triển hình PAXT cho cộng đồng trẻ TK tại Việt Nam.