Hoạt động tháng 7

 

Trường Ban Mai, tp HCM mời cô Tường Anh ở lại thêm 2 tuần

Cô Tường Anh, Chuyên gia về Tự kỷ, ThS Ngôn ngữ trị liệu của Bộ Giáo dục California sẽ tiếp tục ở lại Trường Ban Mai cho tới giữa tháng 7 để theo dõi học sinh và tiếp tục đào tạo khoá II cho giáo viên. Phụ huynh đang tìm trường học cho con mình tại khu vực tp HCM xin liên hệ với Trường Ban Mai để các cháu được cô Tường Anh thẩm định / ra chương trình can thiệp (miễn phí cho học sinh theo học).