Mục tiêu 2011

 

  1. Đã hoàn tất Khóa huấn luyện Can thiệp trẻ TK Spring 2011 cho Trường Ban Mai (Tháng 4)
  2. Tiếp tục Khóa huấn luyện hè Summer 2011 cho Trường Ban Mai (Tháng 6, Tháng 7). Lên chương trình huấn luyện  Fall 2011 và Winter 2011 cho Trường Ban Mai
  3. Ngoài đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng  mềm, tiếng Anh chuyên ngành cho Trường Ban Mai, chuẩn bị để giáo viên làm việc trực tiếp với chuyên gia ngoại quốc trong tương lai
  4. Gửi các học cụ đợt 2 về Trường Ban Mai
  5. Tiếp tục làm các buổi Hội thảo với DRD để nâng cao nhận thức về Can thiệp trẻ TK
  6. Phối hợp với Trường Ban Mai làm thẩm định cho các bé tại Hà nội, hoặc các bé tại Sài gòn có hoàn cảnh đặc biệt không thể theo học tại trường