Cùng Nhau Vượt Khó, 23/04/2011

Hội thảo Cùng Nhau Vượt Khó, 18h30 tối ngày 23/04/2011, tp HCM


Chậm nói, nói ngọng, không có ngôn ngữ, hành vi, tăng động… là các vấn đề luôn được các phụ huynh quan tâm. Dạy gì cho các em? Can thiệp ra sao? Phụ huynh nên làm gì để khuyến khích trẻ phát triển ngôn ngữ?

Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các case study, ví dụ như trường hợp bé Michelle học hòa nhập:
Tại sao Michelle cần đi trường chuyên biệt trước khi học hòa nhập? Các chuyên gia ABA đã chuẩn bị cho bé Michelle học hòa nhập như thế nào? Tại sao bé Michelle đã không thể học hòa nhập sau 1 năm can thiệp? Chương trình can thiệp cho Michelle có khiếm khuyết gì?

Xin bấm vào đây coi chi tiết