Đợt thẩm định mới

Các chuyên gia CCM sẽ về VN làm thẩm định trong 2 đợt như sau:

Đợt 1: ghi danh ngay bây giờ, dành cho các học sinh muốn theo học tại ngôi trường mới ở tp HCM.
Đợt 2: Hè 2011, dành cho trẻ TK tại tp HCM (và Hà nội nếu đủ người).

Coi chi tiết ở đây