Câu chuyện đầu năm

Hôm nay đi gặp bác sĩ Grady S. Bình thường thì tôi không kể lại nội dung những lần gặp như vậy, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ nên xin tường thuật lại để các phụ huynh phần nào thấy được cung cách làm việc của một bác sĩ.

Bấm vào đây đọc toàn bài.