Các việc nên làm ngay

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Một vài việc phụ huynh có thể làm ngay

  1. Cho trẻ tập vẽ theo hình vẽ sẵn như hình tròn, vuông, tam giác ...
  2. Cho trẻ tập vẽ 2 tay, một tay vẽ hình tròn nhỏ, một tay vẽ hình tròn to hơn. Mục đích không phải là vẽ cho đẹp mà là tập trung để 2 tay đều vẽ cùng một lúc
  3. Phối hợp với cô giáo chia bài tập thành các bước nhỏ, cho trẻ làm hoàn tất từng bước nhỏ một. Cho trẻ biết mục tiêu cụ thể của từng bước
  4. Thiết lập hệ thống khen thưởng. Dùng cùng một hệ thống thưởng phạt ở nhà cũng như ở trường
  5. Nếu trẻ đã biết đọc biết viết, để trẻ tự viết ra các mục tiêu trong tuần như "Hôm nay con sẽ ngồi yên 15 phút để học bài" rồi gắn lên bàn học cho trẻ thấy
  6. Nếu BS cho trẻ dùng thuốc, theo dõi hành vi, sinh hoạt của trẻ trước khi cho uống thuốc. Báo cáo với BS những thay đổi rõ rệt để BS quyết định có phải do dùng thuốc mà có phản ứng phu không. Hỏi BS về phản ứng phụ trước khi mua thuốc.