Dạy trẻ tuổi thành niên có trách nhiệm

Vào mùng 9 tháng 11, 2010, ông Kevin, hiện là cố vấn tâm lý trẻ học khu Bắc California, đang làm việc cho bộ giáo dục quận hạt Santa Clara, California, sẽ có 1 buổi trình bày về vấn đề dạy bảo trẻ tuổi thành niên. Các vấn đề như làm sao để trẻ có trách nhiệm với bài vở, bài tập, bắt trẻ đi ngủ đúng giờ...
responsible-kid.jpg

Xin các phụ huynh đăng câu hỏi tại đây. CCM sẽ chuyển các câu hỏi cho ông Kevin và đăng lời khuyên của ông lên diễn đàn.