Điện thoại di động và não của bạn

Các nhà nghiên cứu để đại học University of California, San Francisco đã cho thấy não con người cần nghỉ ngơi . Nghe nhạc từ điện thoại, coi tivi... không phải là việc làm cho não nghỉ ngơi . Người ta cho các con chuột vào ma trận mà chúng chưa gặp bao giờ ...

Bấm vào đây đọc toàn bài.