Sinh mổ, sinh sớm và TK

Ở bên Anh, người ta đã ngạc nhiên khi thấy ở một bệnh viện tại Luân Đôn, trẻ sinh ra từ đây có khả năng TK cao gấp 21 lần so với các bệnh viện khác .

Bấm vào đây đọc toàn bài