Bài thơ cho con

Một thành viên gửi lại và không biết rõ tác giả là ai. Nghe nói đây là bài thơ của một bà mẹ viết trong những ngày cuối đời...

Con ơi ! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời ?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu

Bấm vào đây đọc tiếp toàn bài