Hình PAXT để dạy trẻ TK

Bộ hình PAXT miễn phí cho trường học, giáo viên, phụ huynh... đã được tải lên concuame.com/paxt

Hình do ConCủaMẹ giữ bản quyền, được vẽ bởi người khuyết tật, và được cung cấp miễn phí cho phụ huynh, giáo viên, trường học trẻ Tự kỷ. Việc dùng thống nhất 1 bộ hình ảnh mang lại các lợi điểm sau:

 

(1) Thng nht đ d dàng cho tr hi nhp sau này

(2) Chúng ta không phi vi phm bn quyn hình nh ca ngoi quc. Nâng cao uy tín cng đng ph huynh có con T k ti Vit Nam

(3) Dùng các hình thích hp vi xã hi, văn hoá Vit Nam

 

Hình s tiếp tc được v thêm hàng tháng, và s v theo yêu cu ca ph huynh.