ConCủaMẹ làm được gì cho bạn?


  • Nếu bạn là phụ huynh mới, CCM sẽ cố vấn bạn trên diễn đàn để bạn biết sắp tới phải làm gì.
  • Nếu bạn là phụ huynh/giáo viên muốn cập nhật kiến thức về Tự kỷ, xin theo dõi diễn đàn để ghi danh cho các buổi hội thảo và các lớp huấn luyện sắp được tổ chức.
  • Nếu bạn muốn chuyên gia CCM thẩm định cho con bạn, email về This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it để giữ chỗ cho đợt thẩm định sắp tới (*)
  • Nếu bạn muốn theo chương trình can thiệp của CCM, bạn có thể ghi danh lấy bài học để dạy thêm ở nhà (**)
  • Nếu bạn đang mở trường cho trẻ TK, CCM sẽ phối hợp lên chương trình cho học sinh, nhắm vào can thiệp trước mắt (hành vi, nhận thức...) và lâu dài (giao tế, giáo dục giới tính, huấn nghệ...).

* Thẩm định có thâu kinh phí, địa điểm = Sài Gòn và Hà Nội (có thể Vũng Tàu).

** Cần làm thẩm định trước khi theo chương trình can thiệp.