Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn Đánh giá Rối loạn Tự Kỷ 299.00

www.cdc.gov

 1. Tổng cộng sáu (hay hơn) mục trong điểm (1), (2), và (3), với ít nhất hai trong (1), và một trong mỗi (2) và (3):  
  1. rối loạn nặng trong tương tác xã hội, như được biểu hiện qua ít nhất hai trong những điểm sau:
   1. rối loạn thấy rõ trong kỹ năng sử dụng cử chỉ không lời như theo dõi ánh mắt, biểu lộ trên mặt, dáng điệu, cử chỉ để điều hòa tương tác xã hội
   2. không kết được tình bạn hữu thích hợp với lứa tuổi
   3. thiếu kỹ năng tìm kiếm hỗ tương khi chia xẻ niềm vui, quan tâm, hay thành công với người khác (thí dụ, không bày tỏ quan tâm của mình với người khác)
   4. thiếu tương tác xã hội hay tình cảm
  2. rối loạn nặng trong ngôn ngữ như được biểu hiện qua ít nhất một trong những điểm sau:
   1. chậm, hay hoàn toàn thiếu, về phát triển lời nói (không đi kèm nỗ lực để bù đắp qua những phương cách thay thế như cử chỉ hay điệu bộ)
   2. nơi những cá nhân có khả năng phát âm thỏa đáng, vẫn có rối loạn thấy rõ trong khả năng gợi chuyện, hay kéo dài câu chuyện
   3. sử dụng ngôn ngữ rập khuôn, lập đi lập lại hay loại ngôn ngữ đặc trưng
   4. thiếu kỹ năng chơi giả đò tương tác, đa dạng hay bắt chước thích hợp với lứa tuổi
  3. Hành vi, sở thích và sinh hoạt mang tính giới hạn, rập khuôn, biểu hiện qua ít nhất một trong những điều sau đây
   1. bận tâm với một hay nhiều sở thích giới hạn và rập khuôn, có tính bất thường trong cường độ
   2. bám chặt và không uyển chuyển đối với một thói quen hay nghi thức không có chức năng
   3. cử chỉ vận động rập khuôn (vẫy tay hay ngón tay, vặn vẹo tay hay ngón tay, chuyển động cơ thể phức tạp)
   4. khăng khăng bận tâm với những cơ phận của vật dụng
     
 2. Chậm phát triển hay bất thường trong ít nhất một trong các lãnh vực sau đây, khi biểu hiện dưới 3 tuổi: (1) tương tác xã hội, (2) ngôn ngữ dùng trong giao tế, hay (3) chơi biểu trưng hay giả đò.
 3. Rối loạn không liên đới đến rối loạn Rett hay Childhood Disintegrative Disorder.

 

Con Của Mẹ lược dịch để phụ huynh có thêm thông tin, và không lấy đây làm tiêu chuẩn – dù chính thức hay không - để phụ huynh tự thẩm định rối loạn Asperger hay Tự Kỷ.