Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn Đánh giá Hội chứng Asperger 299.80

www.cdc.gov

 1. Rối loạn trong tương tác xã hội, biểu hiện qua ít nhất hai trong những điểm sau;
  1. rối loạn thấy rõ trong cách dùng nhiều cử chỉ không lời như giao tiếp mắt, dõi mắt, biểu tỏ trên mặt, dáng điệu, và cử chỉ để điều hòa tương tác xã hội
  2. thất bại khi kết tình bạn hữu thích hợp với tuổi
  3. thiếu kỹ năng tìm kiếm hỗ tương khi chia xẻ niềm vui, quan tâm, hay thành công với người khác (thí dụ, không bày tỏ quan tâm của mình với người khác)
  4. thiếu tương tác xã hội hay tình cảm
 2. Hành vi, sở thích và sinh hoạt mang tính giới hạn, rập khuôn, biểu hiện qua ít nhất một trong những điều sau đây: 
  1. bận tâm với một hay nhiều sở thích giới hạn và rập khuôn, có tính bất thường trong cường độ
  2. bám chặt và không uyển chuyển đối với một thói quen hay nghi thức không có chức năng
  3. cử chỉ vận động rập khuôn (vẫy tay hay ngón tay, vặn vẹo tay hay ngón tay, chuyển động cơ thể phức tạp)
  4. khăng khăng bận tâm với những cơ phận của vật dụng
 3. Sự quấy nhiễu gây ra rối loạn nghiêm trọng trong các lãnh vực xã hội, việc làm, hay những lãnh vực quan trọng khác của khả năng sinh hoạt.
 4. Không có dấu hiệu lâm sàng về chậm phát triển ngôn ngữ (thí dụ, dùng chữ đơn khi 2 tuổi, nói được mệnh đề khi 3 tuổi).
 5. Không có dấu hiệu lâm sàng về chậm phát triển nghiêm trọng trong phát triển tri thức hay kỹ năng tự chăm sóc, kỹ năng thích ứng (trừ tương tác xã hội), hay sự tò mò về môi trường khi còn bé.
 6. Không có những tiêu chuẩn của một rối loạn Phát Triển Lan Tỏa khác hay Schizophrenia.

 

Con Của Mẹ lược dịch để phụ huynh có thêm thông tin, và không lấy đây làm tiêu chuẩn – dù chính thức hay không - để phụ huynh tự thẩm định rối loạn Asperger hay Tự Kỷ.