Liên lạc

Xin các phụ huynh, giáo viên liên lạc với ConCủaMẹ qua email dưới đây:

 

  • Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục đặc biệt: giaoduc ở domain concuame chấm com
  • Khám thẩm định, cho bé gặp chuyên gia từ Hoa Kỳ: giaoduc ở domain concuame chấm com
  • Chương trình giáo dục cá nhân (chương trình can thiệp): giaoduc ở domain concuame chấm com
  • Mọi vấn đề khác: giaoduc ở domain concuame chấm com
  • Nếu đã email nhưng chưa được giải quyết, vui lòng cho Xuyến biết: xuyen ở domain concuame chấm com
Xin cảm ơn
ConCủaMẹ