Thang điểm cho môn Văn

 

Để giúp phụ huynh tham khảo cách thầy cô giáo tại California chấm các bài văn, ConCủaMẹ xin đưa lên thang điểm dựa trên chuẩn California, được các thầy cô dùng để đánh giá, cho điểm các bài văn của học sinh. 

 

Thang điểm trên cũng được dùng đánh giá các buổi thuyết trình của học sinh, các buổi học cách tham luận, trình bày trước đám đông...

 

Thang điểm hướng dẫn thầy cô nhìn vào một bài văn, buổi thảo luận... để xem học sinh có tư duy phản biện, critical reading... hay không.

 

Đọc và thảo luận, nêu các thắc mắc cho chuyên gia về thang điểm tại đây 

http://www.concuame.com/forum/viewtopic.php?f=156&t=506

 

Tải bản PDF về tại đây 

http://www.concuame.com/forum/viewtopic.php?f=154&t=507 

 

www.concuame.com