Bộ hình cho thời khoá biểu

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Tại hội thảo ConCủaMẹ đã nói về tầm quan trọng của việc sử dụng hình ảnh làm thời khoá biểu cho bé, việc hình ảnh như cầu nối với ngôn ngữ, và ý nghĩa/lợi ích của bộ hình mang nét văn hóa Việt Nam. Bộ hình PAXT được địa phương hoá, ví dụ như có cả hình "mẹ" lẫn "má", "bố" và "ba", "ngô" và "bắp".

Tại Hoa Kỳ, người ta cũng dùng hình ảnh để dạy các bé TK như trong cuốn Giá trị của hình ảnh hay cuốn PECS: hệ thống truyền thông bằng hình ảnh.

Mời các bạn tải bộ hình PAXT đợt 1, gồm 84 hình (CD được phát ra tại hội thảo) tại đây http://www.concuame.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=315

Đây là bộ hình do ConCủaMẹ phát triển, các phụ huynh, giáo viên, trường học, cơ quan... có quyền dùng miễn phí (nhưng không được phép dùng nó để kinh doanh hay bán lại). 

ConCủaMẹ sẽ tiếp tục cập nhật bài này để hướng dẫn các bạn dùng PAXT làm thời khoá biểu.