Giải đáp câu đố hàng tuần

Attention: open in a new window. | Print | E-mail

Xin coi giải đáp các câu đố về Giáo dục đặc biệt (Cùng Nhau Vượt Khó) tại đây

Xin coi giải đáp các câu đố về Giáo dục phổ thông (Đồng Hành) tại đây

 

Các câu đố về Giáo dục phổ thông nhằm khuyến khích trẻ tập suy luận, critical thinking. Phụ huynh đưa câu đố để các em suy ngẫm, cho các em thời gian để trả lời. Có nhiều cách trả lời chứ không chỉ có một đáp án duy nhất. Khi các em đưa ra lời giải, khuyến khích các em giải thích và phản biện.

 

Các câu đố về Giáo dục đặc biệt nhằm nâng cao kiến thức tổng quát về các vấn đề chậm phát triển ngôn ngữ, TK, hiếu động kém chú ý... 

Các bé bên Giáo dục đặc biệt, các bé Asperger nên được khuyến khích, giúp đỡ tham gia giải câu đố bên Giáo dục phổ thông. Ở một góc độ nào đó, trẻ Asperger, chậm phát triển, TK... cũng vẫn cần học các suy luận trong câu đố.